Close
  • PKI
  • TMX
Coordonnées Rechercher
Renseignements aux Médias 1-403-567-2573

Parkland voltooit de overname van 75% van de aandelen van Sol Investment Limited, de grootste onafhankelijke brandstofmarketeer in de Cariben

Parkland voltooit de overname van 75% van de aandelen van Sol Investment Limited, de grootste onafhankelijke brandstofmarketeer in de Cariben

parkland-voltooit-de-overname-van-75-percent-van-de-aandelen-van-sol-investment-limited-de-grootste-onafhankelijke-brandstofmarketeer-in-de-cariben

Calgary, Alberta (4 januari 2019) – Parkland Fuel Corporation (“Parkland”) (TSX:PKI), een vooraanstaande gemakswinkelexploitant en een van de snelst groeiende onafhankelijke marketeers van brandstof- en aardolieproducten in Noord- en Zuid-Amerika, kondigde vandaag de overname aan van 75% van de aandelen van Sol Investments Limited (“SIL” en gezamenlijk met haar dochterondernemingen “Sol”). Sol is de grootste onafhankelijke marketeer en leverancier van aardolieproducten in de Cariben, met operaties in 23 jurisdicties. Zoals verwacht stelt dit Sol in staat om op een effectieve manier bij te dragen aan de winsten van Parkland voor het volledige kalenderjaar van 2019. Parkland zal haar advies voor 2019 bijwerken wanneer zij haar eindejaarsresultaten voor 2018 openbaar maakt.

“De kans om uit te groeien in een nieuwe regio en markt via een sterk businessplatform zoals Sol is een spannende tijd voor Parkland. De activa en infrastructuur die we hebben verkregen, zijn bewezen, algemeen bekend en zullen Parkland in staat stellen om haar toeleveringsvoordeel uit te breiden in een nieuwe regio.” aldus Bob Espey, President en Chief Executive Officer van Parkland. “Graag heet ik het Sol-team welkom bij Parkland. Onze twee bedrijven zijn samen sterker en ik zie uit naar de uitdagingen die deze overname ons allen in staat zal stellen.”

Pierre Magnan, de Vice-President van Corporate Development van Parkland en voormalig hoofd van Supply, Trading & Refining zal de rol van President, Parkland International op zich nemen en zal het Sol-bedrijf overzien die in de Grand Cayman gevestigd is.

“Ik verheug mij om met het Sol-team samen te werken om een sterk fundament op te bouwen van veilige en betrouwbare toelevering in de regio,” aldus de heer Magnan. “Wij leggen ons toe op de investering in de mensen en infrastructuur van Sol om onze aanwezigheid in de regio te vergroten.”

TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Bepaalde hierbij opgenomen informatie is toekomstgericht. Veel van de toekomstgerichte verklaringen kunnen geïdentificeerd worden door woorden zoals “verwacht”, “verwachte”, “voorzien”, “doorgaan” of soortgelijke woorden. Toekomstgerichte informatie in deze persberichten houdt onder meer in, maar is niet beperkt tot, potentiële voordelen die verwezenlijkt worden door bedrijvencombinaties, de toekomstige investering van Parkland in de activa van Sol en de uitbreiding van de operaties in de Caribische regio. Parkland gelooft dat de verwachtingen in dergelijke toekomstgerichte verklaringen redelijk zijn maar dat er geen garantie gegeven kan worden dat de verwachtingen correct blijken te zijn en daarom mag u niet onnodig vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en brengen een aantal risico’s en onzekerheden met zich mee die beschreven worden in het jaarlijkse informatieformulier van Parkland en andere doorlopende informatiedocumenten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen houden noodzakelijkerwijs bekende en onbekende risico’s en onzekerheden en andere factoren met zich mee waardoor de werkelijke prestaties en financiële resultaten van Parkland in toekomstige perioden wezenlijk kunnen verschillen van alle projecties van toekomstige prestaties of expliciete of impliciete resultaten door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke factoren zijn onder meer, maar niet beperkt tot: algemene economische, markt- en bedrijfsomstandigheden; industriecapaciteit; concurrerende acties door andere bedrijven; raffinage- en marketingmarges; de capaciteit van leveranciers om aan hun verplichtingen te voldoen; acties door overheidsinstanties inclusief belastingverhogingen; veranderingen in milieu- en andere voorschriften; en andere factoren, waarvan vele buiten de macht van Parkland vallen.

Alle toekomstgerichte verklaringen worden gedaan op de datum van dit persbericht en Parkland heeft geen enkele verplichting, uitgezonderd indien vereist door de toepasselijke wetgeving, om dergelijke verklaringen in het openbaar bij te werken of te herzien om de nieuwe informatie daaropvolgend of anderszins te doen weerspiegelen. De in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen worden nadrukkelijk gekwalificeerd door deze waarschuwende verklaring.

OVER PARKLAND FUEL CORPORATION

Parkland is de grootste Canadese en een van de snelst groeiende onafhankelijke leveranciers en marketeers van brandstof- en aardolieproducten van Noord-Amerika en een vooraanstaande gemakswinkelexploitant. Parkland bedient haar klanten via drie kanalen: Retail, commercieel en groothandel. Parkland optimaliseert haar brandstofvoorziening via de drie kanalen door de Parkland Burnaby raffinaderij te exploiteren en door te profiteren van een groeiende portefeuille van leveranciersrelaties en opslaginfrastructuur. Parkland biedt betrouwbare en plaatselijk relevante brandstofmerken en een aanbod aan gemakswinkels, inclusief de merken On the Run/Marché Express in de gemeenschappen die zij bedient.

Parkland creëert waarde voor aandeelhouders door zich te richten op haar bewezen strategie van organische groei, de realisering van een toeleveringsvoordeel en behoedzame inkoop en succesvolle integratie. De kern van onze strategie wordt gevormd door onze mensen, evenals onze waarden van veiligheid, integriteit, gemeenschap en respect, die in onze hele organisatie onderschreven worden.

VOOR VERDERE INFORMATIE

Informatie voor investeerders
Ben Brooks
Vice President, Treasury & Risk Management
403-567-2534
Ben.Brooks@parkland.ca

Informatie voor de media
Leroy McKinnon
Senior Specialist, Corporate Communications
403-567-2573
Leroy.McKinnon@parkland.ca

Ga om nieuwsberichten voor Parkland te ontvangen naar http://bit.ly/PKI-Alert of bezoek www.parkland.ca.

RETOUR À LA LISTE DES COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Parkland
Renseignements
Généraux
1-877-906-6644
Renseignements
aux Médias
1-403-355-3484
Ligne
d'urgence 24/7
1-888-996-1122