Close
 • PKI
 • TMX
Coordonnées Rechercher
Renseignements aux Médias 1-403-567-2573

Parkland Fuel Corporation kondigt over 2018 een aangepaste EBITDA van $ 887 miljoen en een verhoging van het dividend aan

EEN UITZONDERLIJK 2018 DANKZIJ BIJDRAGEN VAN OVERNAMES, STERKE LEVERPRESTATIES EN INTEGRATIESYNERGIEËN

Calgary, Alberta, 28 februari 2019, (GLOBE NEWSWIRE) - Parkland Fuel Corporation, (‘Parkland’, ‘wij’, het ‘bedrijf’, of ‘ons’) (TSX:PKI) kondigde vandaag de financiële en operationele resultaten aan voor het laatste kwartaal van 2018 en voor het gehele jaar, eindigend op 31 december 2018. Alle financiële cijfers zijn in Canadese dollars, tenzij anders aangegeven.

"Parkland blijft door het hele bedrijf heen sterke prestaties leveren," aldus Bob Espey, President en Chief Executive Officer. "Een voortreffelijk vierde kwartaal in het toeleveringssegment ondersteunt onze recordresultaten, terwijl de voortgezette verwezenlijking van synergieën en onderliggende initiatieven voor autonome groei een positieve bijdrage leverden. Terwijl Parkland profiteerde van raffinagemarges die hoger waren dan normaal, zijn we gericht op het bevorderen van duurzame en langdurige groei van de cashflow binnen de belastbare delen van ons bedrijf. Ik zou graag het gehele team van Parkland willen bedanken voor zijn harde werk en voortdurende focus op veiligheid waarmee we weer een recordjaar tot stand hebben gebracht."

Verhoging van het dividend

Het op jaarbasis berekende dividend over gewone aandelen van Parkland zal twee cent per aandeel stijgen, van $ 1,174 naar $ 1,194, effectief met het maandelijks dividend uitkeerbaar op 15 april 2019 aan aandeelhouders die bij het sluiten van de beurs op 22 maart 2019 geregistreerd zijn als aandeelhouder.

Hoogtepunten van het vierde kwartaal en geheel 2018

 • De aangepaste EBITDA van $ 285 miljoen en de nettowinst van $ 77 miljoen over het vierde kwartaal ($ 0,58 per aandeel, basis) zijn te danken aan een sterke crack spread van de raffinage, aanhoudende inspanningen bij de uitvoering van de leveringsstrategie van Parkland en de verwezenlijking van synergieën.
 • Een aangepast EBITDA over het volledige jaar van $ 887 miljoen en een nettowinst van $ 206 miljoen ($ 1,56 per aandeel, basis). Aangezien de overname van de meerderheid van de Canadese activiteiten en activa van CST Brands, Inc. (de ‘Ultramar-overname’) werd afgesloten op 28 juni 2017 en de verwerving van alle uitstaande aandelen van Chevron Canada R & M ULC (de ‘Chevron-overname‘) werd afgesloten op 1 oktober 2017 (tezamen, de ‘overnames’), was de groei van het aangepaste EBITDA over het gehele jaar en de nettowinst te danken aan bijdragen van de overnames gedurende het gehele jaar in aanvulling op de hierboven beschreven factoren. Zie paragraaf 3 van de managementbespreking en -analyse voor een verdere bespreking hiervan.
 • Het productvolume aan brandstof en aardolie was in het vierde kwartaal 4,4 miljard liter, relatief vlak vergeleken met het vierde kwartaal van 2017 (‘Q4 2017’). Op jaarbasis was het productvolume van brandstof en aardolie 17,0 miljard liter, een jaar-op-jaar toename van 27%, voornamelijk voortkomend uit de toegenomen bedrijvigheid van de overnames.
 • De aangepaste uitkeerbare cashflow in het vierde kwartaal groeide met $ 73 miljoen tot $ 175 miljoen wat resulteerde in een aangepast dividenduitkeringsratio van 23%. De aangepaste uitkeerbare cashflow over het volledige jaar groeide met $ 317 miljoen tot $ 568 miljoen wat resulteerde in een aangepast dividenduitkeringsratio van 28%.
 • De totale gefinancierde schuld tot de kredietvoorziening EBITDA-ratio was 2,5 op 31 december 2018.
 • Afgeronde initiatieven uit 2018 waarvan de verwachting is dat deze leiden tot jaarlijkse run-rate-synergieën van ongeveer $ 100 miljoen bij de overnames. Wij verwachten nog steeds dat de jaarlijkse run-rate-synergieën over de overnames tegen het eind van 2020 circa $ 180 zullen bereiken.
 • Aangekondigd in het vierde kwartaal een nieuw strategisch initiatief voor een mobiele tankservice van Filld voor consumenten van door heel Canada, met start in Vancouver, British Columbia. Parkland leidde mede een investering van $ 15 miljoen in Serie B preferente aandelen in het kapitaal van Filld in oktober 2018. Als onderdeel van de investering van Parkland zal Parkland de exclusieve leverancier van brandstof aan Filld in Canada zijn.

Hoogtepunten detailhandel

 • Een aangepast EBITDA in het vierde kwartaal van $ 78 miljoen, een afname van $ 16 miljoen vergeleken met het vierde kwartaal van 2017 vanwege zeer sterke vergelijkbare benzine- en dieselmarges in het vierde kwartaal van 2017 en zwakkere marges in het vierde kwartaal van 2018 in bepaalde markten. Onze onderliggende bedrijfsactiviteiten op het gebied van detailhandel presteren goed met een consistente uitvoering in het veld wat leidt tot sterke kernprestatie-indicatoren. Het aangepaste EBITDA over het gehele jaar was $ 316 miljoen, een groei van $ 85 miljoen ten opzicht van 2017, hoofdzakelijk dankzij overnames.
 • De winkelomzetgroei in dezelfde winkels (SSSG) van de gemakswinkel van het bedrijf was 10,3%, onze 12e opeenvolgende kwartaal van een positieve SSSG van de gemakswinkel, terwijl de SSSG van de gemakswinkel over het gehele jaar 7,6% bedroeg. De groei was de danken aan een succesvolle implementatie van de nieuwe On the Run/Marché Express vlaggenschip- en retrofit-winkelconcepten, de succesvolle uitrol van Parklands eigen huismerk 59th Street Food Co. en voortgaande optimalisatie van de secundaire verkoop in de gemakswinkels die leidde tot een hogere conversieratio tussen primaire en secundaire verkoop.
 • De SSSG van het bedrijfsvolume in het vierde kwartaal was 3,5% terwijl de SSSG van het bedrijfsvolume over het gehele jaar 0,7% was. De groei was hoofdzakelijk te danken aan strategische inspanningen om het volume van de winkelomzetgroei in dezelfde winkels op bedrijfslocaties te laten toenemen.
 • We hebben 78 bestaande On the Run/Marché Express-locaties in een nieuw jasje gestoken en hebben in 2018 twaalf vlaggenschiplocaties opgezet. Onze ontwikkelingsinitiatieven zullen ervoor zorgen dat het merk de komende jaren over ons Canadese netwerk wordt uitgerold. In 2018 hebben wij ons huismerk “59th Street Food Co.” uitgebreid en bieden wij thans 20 producten aan op geselecteerde Parkland-locaties. Wij zijn van plan om in 2019 nog 20 aanvullende huismerkproducten te lanceren. Bovendien testen we momenteel ons loyaliteitsprogramma "Journie" in twee Canadese markten en verwachten we het programma in 2019 over ons netwerk uit te breiden.

Commerciële hoogtepunten

 • Een aangepast EBITDA van $ 27 miljoen in het vierde kwartaal, redelijk vlak ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. De aangepaste EBITDA was $ 93 miljoen over het hele jaar, een groei van $ 23 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017, hoofdzakelijk dankzij overnames en een sterke autonome groei van propaan in de eerste helft van 2018 en meer klanten.
 • Het productvolume van brandstof en aardolie in het vierde kwartaal verminderde met 4% t.o.v. het vierde kwartaal van 2017, hoofdzakelijk vanwege licht verminderde volumes in West-Canada. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een afname van 4% van de operationele kosten omdat Parkland sterk de nadruk blijft leggen op kostenbeheersing.
 • Een voortgaande optimalisatie van onze commerciële merkenportfolio in verschillende geografische gebieden heeft laten zien dat bepaalde bestaande locaties, met name in Oost-Canada, succesvol gerebrand zijn tot Ultramar. Dit stelt Parkland in staat om toekomstige groei en duurzame winstgevendheid onder één gerichte klantwaardepropositie te laten plaatsvinden.
 • Hoogtepunten levering

  • Een aangepast EBITDA van $ 199 miljoen in het vierde kwartaal, een groei van $ 105 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. Deze uitzonderlijke resultaten zijn hoofdzakelijk te danken aan winstgevende initiatieven op het gebied van bevoorrading, een verbeterde aanbodeconomie, voortgaande inspanningen in het uitvoeren van de leveringsvoordeelstrategie van Parkland en sterke ‘crack spreads’ bij de raffinage. Dankzij de snelle prijsdaling van zowel de ruwe grondstoffen als de geraffineerde producten in het vierde kwartaal heeft Parkland tevens een voordeel van $ 49 miljoen gerealiseerd uit zijn financieringsovereenkomst voor werkkapitaal in de Burnaby-raffinaderij die door de kosten van de aankopen loopt. Op jaarbasis was dit voordeel in totaal $ 20 miljoen.
  • Een aangepast EBITDA van $ 561 miljoen over het hele jaar, een groei van $ 401 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. De groei was te danken aan de bijdragen van de overnames over het gehele jaar en de hierboven geschetste factoren.
  • De raffinaderij-benutting, die de hoeveelheid ruwe olie meet die in de Burnaby-raffinaderij wordt verwerkt en in producten wordt omgezet, was in het vierde kwartaal 87,8%, vergeleken met 94,4% in het vierde kwartaal van 2017. De Burnaby-raffinaderij verwerkte tussenproducten en biobrandstoffen zoals canola en talg die niet worden weergegeven in de doorvoer van ruwe olie en daarom niet zijn opgenomen in de raffinaderij-benutting.

  Hoogtepunten Parkland USA

  • Voltooide in 2018 drie overnames, waarvan de grootste de overname van alle uitgegeven en uitstaande aandelenbelangen van Rhinehart Oil Co., LLC en zijn dochterondernemingen (de ‘Rhinehart-overname’). De Rhinehart-overname werd gesloten op 27 augustus 2018 en voegde 10 distributiefaciliteiten, 9 detailhandellocaties en 4 cardlock-voorzieningen in Utah, Colorado, Wyoming en New Mexico toe.
  • Een aangepast EBITDA van $ 11 miljoen in het vierde kwartaal, een groei van $ 7 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. Een aangepast EBITDA was $ 28 miljoen over het hele jaar, een groei van $ 12 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. De groei is hoofdzakelijk te danken aan de overname van Rhinehart en de voortdurende gerichtheid van Parkland op zijn strategie om nieuwe bedrijfsactiviteiten te genereren, autonoom te groeien en de kosten te beheersen.
  • Het productvolume van brandstof en aardolie groeide met 92 miljoen liter in het vierde kwartaal en 119 miljoen liter op jaarbasis, t.o.v. respectievelijk het vierde kwartaal van 2017 en het gehele jaar 2017. De groei was hoofdzakelijk te danken aan de overname van Rhinehart en initiatieven voor autonome groei.
  • Na het kwartaal heeft Parkland een kantoor in Houston geopend dat de groeiende toeleverings- en handelsactiviteiten in de VS en op de Caribische markten zal ondersteunen.
  • Parkland zal blijven kijken naar overnamemogelijkheden in de VS met inbegrip van ‘tuck-in’-gelegenheden in en rond zijn bestaande regionale operationele centra en nieuwe regionale operationele centra in gebieden waar we een leveringsvoordeel kunnen bewerkstelligen.
  • Hoogtepunten bedrijfssegment

   • De uitgaven aan marketing, algemene en administratieve kosten bedroegen $ 32 miljoen in het vierde kwartaal en $ 111 miljoen op jaarbasis. Zoals verwacht namen deze kosten voornamelijk toe vanwege bijkomende bedrijfskosten om de meer omvangrijke geïntegreerde bedrijfsactiviteiten te ondersteunen en om toekomstige groeistrategieën uit te voeren. Er werden met name extra kosten gemaakt t.b.v. technologische innovatie-initiatieven en personeelskosten ter ondersteuning van de groei van Parkland.
   • Geconsolideerd financieel overzicht

    Vooruitzicht voor 2019 en verwachtingsrange

    Parkland zal gericht blijven op zijn kernstrategie van autonome groei, het opbouwen van een sterk leveringsvoordeel en voorzichtig overnemen. Wij zullen onze inspanningen over drie werkterreinen verdelen (Canada, VS en internationaal):

    • Canada: netwerkontwikkeling, operaties optimaliseren, klantloyaliteit en penetratie vergroten, schaalvoordelen
    • Verenigde Staten: gecontinueerde autonome groei, doelgerichte overnames met het potentieel om onze leveringsvoordeel te versterken
    • Internationaal: bedrijfscontinuïteit, activa-optimalisatie en groei

    Mogelijk gemaakt door geïntegreerde levering en marketing:

    • Levering: Maak gebruik van marktinefficiënties en breid ons leveringsvoordeel uit
    • Marketing: Verbeterde klantwaardepropositie doorheen onze gehele portfolio

    Onze richtsnoer voor 2019 voor aangepast EBITDA toerekenbaar aan Parkland is $ 960 miljoen, met een voorziene variatie van maximaal 5 procent (‘Verwachtingsrange 2019’). Bovendien verwacht het bedrijf ongeveer $ 200 aan onderhoudskapitaalkosten uit te geven. Onze verwachtingsrange 2019 bevat the verwachte bijdrage van het belang van 75% van Parkland in SOL Investments Limited ("SOL") en is zonder de invloed van het invoeren van ‘IFRS 16 - Leaseovereenkomsten’. Parkland is bezig met het vaststellen van de impact van de invoering van IFRS 16 - Leaseovereenkomsten, wat zal zijn voltooid en bekend worden gemaakt in de interim verkorte geconsolideerde financiële verklaringen van 31 maart 2019 en MD&A.

    De verwachtingsrange voor 2019 bevat enkele belangrijke aannames die hieronder uiteen worden gezet:

    • De raffinagemarges van Burnaby zijn in lijn met het 5-jaarlijkse historische gemiddelde
    • De prestaties van recent overgenomen bedrijven, algemene marktvoorwaarden, met inbegrip maar niet beperkt tot brandstofmarges en het weer, zullen in 2019 substantieel consistent blijven.
    • De onderkant van onze verwachtingsrange voor 2019 houdt rekening met mogelijk ongunstige marktomstandigheden binnen onze bedrijfsactiviteiten, evenals een potentieel voor lagere raffinagemarges dan momenteel waarneembaar, terwijl de bovenkant van onze verwachtingsrange voor 2019 rekening houdt met groter dan verwachte bijdragen van overnamesynergieën, raffinagemarges en autonome groei

    Daarnaast zijn de factoren en aannamen die bijdragen aan de vaststelling van de verwachtingsrange van Parkland voor 2019 consistent met bestaande openbare stukken van Parkland en is een dergelijke verwachtingsrange onderworpen aan de risico's en onzekerheden die inherent zijn aan de bedrijfsactiviteiten van Parkland. Lezers wordt verwezen naar de sectie ‘Risicofactoren’ in de jaarlijkse MD&A en het jaarlijkse informatieformulier voor een beschrijving van dergelijke factoren, aannamen, risico’s en onzekerheden.

    Details webcast en conferentiegesprek: Resultaten van het vierde kwartaal van 2018 en het gehele jaar

    Parkland zal een webcast en conferentiegesprek organiseren op vrijdag 1 maart 2019 om 6:30 MST (8:30 EST) om te resultaten te bespreken.

    Maak gebruik van de volgende link om naar de live webcast te luisteren en de presentatie te bekijken:

    https://event.on24.com/wcc/r/1939108/C2E33F78683C1160CA31B32003C1BF58

    Analisten en institutionele beleggers die geïnteresseerd zijn in de ‘vraag en antwoord’-sessies van het conferentiegesprek kunnen hieraan deelnemen door 1-888-390-0605 te bellen (kosteloos) (conferentie-ID: 46696156).

    Maak verbinding en log in ongeveer 10 minuten voor het begin van het gesprek.

    De webcast zal tot twee uur na het einde van het conferentiegesprek beschikbaar zijn om opnieuw af te spelen. Deze zal gedurende een jaar beschikbaar blijven op bovenstaande link en ook worden gepost op www.parkland.ca.

    MD&A en geconsolideerde financiële verklaringen

    De managementbespreking en -analyse ("MD&A") over het vierde kwartaal van 2018 en de geconsolideerde financiële verklaringen over 2018 geven een gedetailleerde uitleg van de operationele resultaten van Parkland over het jaar dat eindigde op 31 december 2018. Een Engelstalige versie van deze documenten zal online beschikbaar zijn op www.parkland.ca en SEDAR direct nadat de resultaten zijn vrijgegeven door het persbureau op het profiel van Parkland op www.sedar.com. Financiële verklaringen en MD&A in het Frans zullen worden gepubliceerd op www.parkland.ca en SEDAR zodra deze beschikbaar komen.

    Toekomstgerichte verklaringen

    Bepaalde verklaringen in dit persbericht bevatten toekomstgerichte informatie en verklaringen (samen “toekomstgerichte verklaringen”). Bij gebruik in dit persbericht zijn de worden “verwachten”, “zullen”, “kunnen”, “zouden”, “geloven”, “voortgaan”, “vervolgen” en soortgelijke uitdrukkingen bedoeld om toekomstgerichte verklaringen aan te duiden. Dit persbericht bevat met name toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot, onder andere, groei van de cashflow, run-rate-synergieën, groei van het brandstofvolume, nieuwe bedrijfsdoelstellingen, initiatieven voor autonome groei; richtlijnen voor aangepast EBITDA; voorspellingen voor investeringsuitgaven, bijdrage van de SOL-activiteiten en de overnames in 2018 in de VS, voorspelde crack spreads en raffinagemarges; leveringsverbeteringen, optimalisatie en plannen en doelen van of met betrekking tot Parkland.

    Deze verklaringen houden bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren in die ervoor kunnen zorgen dat de eigenlijke resultaten of gebeurtenissen wezenlijke kunnen verschillen van deze waarop werd geanticipeerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Er kan geen garantie worden gegeven dat deze verwachtingen correct zullen blijken te zijn en de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht zijn opgenomen zouden niet buitensporig moeten worden vertrouwd. De toekomstgerichte verklaringen gaan uit van de kennis op de datum van dit persbericht. Parkland neemt geen enkele verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaringen in het openbaar te actualiseren behalve wanneer dit door de effectenwetgeving is vereist. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten waarop in deze toekomstgerichte verklaringen is geanticipeerd als resultaat van talloze risico's en onzekerheden met inbegrip van, maar niet beperkt tot, algemene economische, markt- en bedrijfsomstandigheden; industriecapaciteit; concurrerende actie door andere bedrijven; raffinage- en marketingmarges; het vermogen van leveranciers om verplichtingen na te komen; acties van overheidsinstanties en andere regelgevende instanties met inbegrip van maar niet beperkt tot belastingverhogingen of beperkte toegang tot markten; wijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van milieuregelgeving en andere regelgeving; en andere factoren, waarvan er veel buiten de controle van Parkland liggen. Zie ook de risico's en onzekerheden zoals beschreven in “Toekomstgerichte informatie” en “Risicofactoren” die deel uitmaakten van het jaarlijkse informatieformulier van d.d. 9 maart 2018 en in de “Toekomstgerichte informatie” en “Risicofactoren” Q4 2018 MD&A, allen zoals gearchiveerd op SEDAR en beschikbaar op de website van Parkland op www.parkland.ca.

    Niet-GAAP financiële maatstaven

    Dit persbericht verwijst naar bepaalde financiële maatregelen die niet aan GAAP voldoen en niet in overeenstemming met de zogenoemde International Financial Reporting Standards ("IFRS") zijn vastgesteld. Uitkeerbare cashflow, uitkeerbare cashflow per aandeel, aangepaste uitkeerbare cashflow, aangepaste uitkeerbare cashflow per aandeel, dividenduitkeringsratio en aangepast dividenduitkeringsratio zijn geen maatstaven die onder IFRS erkend zijn en deze hebben geen gestandaardiseerde betekenissen zoals voorgeschreven door IFRS. Het management beschouwd deze maatstaven als belangrijke aanvullende maatstaven voor de prestaties van Parkland en gelooft dat deze maatstaven vaak worden gebruikt door effectenanalisten, investeerders en andere geïnteresseerde partijen bij het evalueren van bedrijven in de branche. Zie sectie 13 van de Q4 2018 MD&A voor een bespreking van niet-GAAP-maatstaven en hun equivalent tot de meest gelijkende toepasbare IFRS-maatstaf.

    Aangepast EBITDA en aangepaste brutowinst zijn maatstaven voor segmentwinst. Zie sectie 13 van de Q4 2018 MD&A en notitie 24 van de geconsolideerde financiële verklaringen over 2018 voor equivalenten van deze maatstaven voor segmentwinst. Jaarlijkse synergieën is een jaarlijkse maatstaf en wordt beschouwd als toekomstgerichte informatie. Zie sectie 10 van de Q4 2018 MD&A. Investeerders worden aangemoedigd om elke maatstaf en de reden dat Parkland deze als gepast voor aanvullende beschouwd te evalueren.

    Investeerders worden echter gewaarschuwd dat deze maatstaven niet zouden moeten worden opgevat als een alternatief voor nettowinst in overeenstemming met IFRS als een indicatie voor de prestaties van Parkland. De toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht zijn opgenomen vallen uitdrukkelijk onder deze waarschuwingsverklaring.

    OVER PARKLAND FUEL CORPORATION

    Parkland is in Canada en het Caribisch gebied de grootste onafhankelijke leverancier en marketeer van brandstof- en aardolieproducten en een toonaangevende exploitant van gemakswinkels, en is daarmee een van de snelstgroeiende in Amerika. Parkland biedt zijn diensten aan zijn klanten in 25 landen via drie kanalen aan: Detailhandel, commerciële handel en groothandel Parkland optimaliseert zijn brandstoflevering over deze drie kanalen door in te zetten en gebruik te maken van een groeiende portfolio van leveringsrelaties en opslaginfrastructuur. Parkland levert vertrouwde en lokaal relevante brandstofmerken en een gemakswinkelaanbod in de gebieden die worden bediend.

    Parkland schept waarde voor aandeelhouders door zich te richten op zijn beproefde strategie van autonoom groeien, het realiseren van een leveringsvoordeel, voorzichtig overnemen en succesvol integreren. Onze mensen vormen de kern van onze strategie, evenals onze waarden over veiligheid, integriteit, gemeenschap en respect, welke door de gehele organisatie worden omarmd.

    Vragen investeerders
    Brad Monaco
    Director Investor Relations
    +1 587-997-1447
    Brad.Monaco@parkland.ca

    Vragen media
    Leroy McKinnon
    Senior Specialist Corporate Communications
    +1 403-567-2573
    Leroy.McKinnon@parkland.ca

    RETOUR À LA LISTE DES COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Parkland
Renseignements
Généraux
1-877-906-6644
Renseignements
aux Médias
1-403-355-3484
Ligne
d'urgence 24/7
1-888-996-1122